shade

TARIEVEN PER 1 OKTOBER 2017

  Prijzen exclusief 21% BTW Prijzen inclusief 21% BTW
ALGEMEEN
  Arbeid, per uur € 65,00 / uur € 78,65 / uur
  Minimum storingstarief € 45,00 / storing € 53,55 / storing
 
  Schip ophalen van ligplaats € 50,00 / keer € 60,50 / keer
  Schip retour naar ligplaats € 50,00 / keer € 60,50 / keer
 
  Gebruik materieel € 50,00 / keer € 59,50 / keer
  Extra stalling schip, per dag € 15,00 / dag € 17,85 / dag
 
HIJSEN / ANTIFOULEN / CLEANEN, POLIJSTEN EN WAXEN ROMP

L.o.a. (lengte over alles)

Hijsen

Antifoulen

Cleanen,polijsten en waxen romp

 

Prijzen Excl. 21% BTW

Prijzen Incl. 21% BTW

Prijzen Excl. 21% BTW

Prijzen Incl. 21% BTW

Prijzen Excl. 21% BTW

Prijzen Incl. 21% BTW

Tot 6 m

€ 163.80

€ 198.20

€ 240.00

€ 290.40

€ 240.00

€ 290.40

Vanaf 6 tot 7 m

€ 197.40

€ 238.85

€ 297.50

€ 359.98

€ 280.00

€ 338.80

Vanaf 7 tot 8 m

€ 232.80

€ 281.69

€ 360.00

€ 435.60

€ 320.00

€ 387.20

Vanaf 8 tot 9 m

€ 270.00

€ 326.70

€ 427.50

€ 517.28

€ 405.00

€ 490.05

Vanaf 9 tot 10 m

€ 309.00

€ 373.89

€ 500.00

€ 605.00

€ 450.00

€ 544.50

Vanaf 10 tot 11 m

€ 349.80

€ 423.26

€ 577.50

€ 698.78

€ 495.00

€ 598.95

Vanaf 11 tot 12 m

€ 392.40

€ 474.80

€ 660.00

€ 798.60

€ 600.00

€ 726.00

Vanaf 12 tot 13 m

€ 436.80

€ 528.53

€ 747.50

€ 904.48

€ 650.00

€ 786.50

Vanaf 13 tot 14 m

€ 483.00

€ 584.43

€ 840.00

€ 1016.40

€ 700.00

€ 847.00

Vanaf 14 tot 15 m

€ 531.00

€ 642.51

€ 937.50

€ 1134.38

€ 825.00

€ 998.25

Vanaf 15 tot 16 m

€ 580.80

€ 702.77

€ 1040.00

€ 1258.40

€ 880.00

€ 1064.80

Vanaf 16 tot 17 m

€ 632.40

€ 765.20

€ 1147.50

€ 1388.48

€ 935.00

€ 1131.35

Vanaf 17 tot 18 m

€ 685.80

€ 829.82

€ 1260.00

€ 1524.60

€ 1080.00

€ 1306.80

Vanaf18 tot 19 m

€ 741.00

€ 896.61

€ 1377.50

€ 1666.78

€ 1140.00

€ 1379.40

Vanaf 19 tot 20 m

€ 798.00

€ 965.58

€ 1500.00

€ 1815.00

€ 1200.00

€ 1452.00


 

Hijsen in banden/op transport/van transport

 

50 % van bovenstaand tarief

 

 

WINTERBERGING

 

Winterberging overdekt

€ 55.00

/

m2 (l.o.a. x breedte)

€ 66.55

/

m2 (l.o.a. x breedte)

Winterberging buiten

€ 30.00

/

m2 (l.o.a. x breedte)

€ 36.30

/

m2 (l.o.a. x breedte)

Accu onderhoud

€ 45.00

/

accu

€ 54.45

/

accu

Opslag gasfles

€ 50.00

/

gasfles

€ 60.50

/

gasfles

Stalling mast

€ 15.00

/

m

€ 18.15

/

m

 

 

De tarieven zijn gebaseerd op 'normale' staat van onderhoud.

Meerwerk of overige werkzaamheden op basis van nacalculatie.

 


Prijswijzigingen voorbehouden. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.

 

ALGEMEEN

Gebruik materieel
Het betreft hier het gebruik van afspuitlocatie, kraan, heftruck, botenwagen of hoogwerker. Het materieel wordt uitsluitend bediend door personeel van Yachtservice van Swaay en het tarief is derhalve exclusief arbeid.

Extra stalling
Tarief per dag.
Extra stallingskosten worden uitsluitend in rekening gebracht bij eigen werkzaamheden.
In het hijstarief zijn standaard 5 dagen stalling inbegrepen.

 

HIJSEN / ANTIFOULEN / CLEANEN, POLIJSTEN EN WAXEN ROMP

Hijsen op bok en te water laten (Max.: 50 ton / l.o.a. 20 m / breedte 6 m)
- Hijsen op bok
- Schoonspuiten onderwaterschip
- Nat schuren onderwaterschip
- Schip te water laten
- Maximaal 5 dagen stalling op de wal
- Gebruik stroom, water, ladder en rolsteiger (tijdens reguliere openingstijden)

Antifoulen
Tarief inclusief arbeid, materiaal en bijdrage afvoer afvalstoffen.
Wij verwerken uitsluitend antifouling voorzien van een Nederlands toelatingsnummer van International.
Indien u betreffende de antifouling speciale wensen heeft verzoeken wij u dit aan te geven.
Indien de hechting van het bestaande antifouling niet optimaal is, zullen wij u hierover informeren/adviseren.

Cleanen, polijsten en waxen romp
Tarief inclusief arbeid en materiaal (volgens 3M-systeem).
Op basis van dit tarief kunnen wij in de meeste gevallen een goed resultaat behalen. Indien wij voorzien dat er hiermee geen bevredigend resultaat zal worden behaald, zullen wij u hierover informeren / adviseren.
Wanneer u specifieke wensen en/of aandachtspunten heeft omtrent het cleanen en waxen van de romp verzoeken wij u dit aan te geven.

Hijsen in banden
T.b.v. inspectie van het onderwaterschip, schroef e.d. of t.b.v. een aankoopkeuring is het mogelijk het schip in de banden te hijsen. Het schip kan gedurende maximaal 1 uur in de banden worden gehesen. Afspuiten / reinigen onderwaterschip is niet toegestaan.
Indien de werkzaamheden meer tijd vergen kan het noodzakelijk zijn het schip alsnog op een bok te plaatsen.

Hijsen op / van transport
Tarief per meter lengte (l.o.a.) is exclusief afspuiten onderwaterschip en overige werkzaamheden.

 

WINTERBERGING

Onderstaande services worden voor het desbetreffende tarief uitsluitend gedurende de winterberging periode (1 oktober tot 1 mei) aangeboden.

Accu onderhoud
- Loskoppelen polen, reinigen en invetten
- Laden en testen 2 maal per winter
- Vloeistofniveau controleren en indien nodig bijvullen
- Testrapport

Opslag gasfles
Tarief per fles. Opslag gasfles, inclusief af- en aankoppelen en het uitvoeren van een lektest op de aansluiting van de fles.

Stalling mast
Stalling van de mast in speciale berging, exclusief arbeid (demonteren zalingen, kwetsbare accessoires).


Yachtservice van Swaay is aangesloten bij de HISWA en hanteert de HISWA Algemene aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden en de HISWA Algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen) evenals een individueel werfreglement.
Zelf verrichten/laten verrichten van werkzaamheden aan uw schip is uitsluitend toegestaan na goedkeuring van Yachtservice van Swaay B.V.